20 september 2021

Opleiding review: Machine Richtlijn CE-Markering

Na afloop van deze cursus heb je inzicht in de belangrijkste eisen uit de Europese richtlijnen die van toepassing zijn op machines of productielijnen. Je bent bekend met de consequenties, inhoud en samenhang tussen de Machinerichtlijn en EMC- en Laagspannings- en arbeidsmiddelenrichtlijn, PED en ATEX.